0
0
0
s2sdefault

יש לבחור ולסמן את הפרטים הבאים:

  1) הצורך (לבחור את סוג התור: בדיקה, טיפול, הסרת אבנית...)
  2) המטפל (נותן השרות: ד"ר אורי שפריר או שיננית)
  3) היום (התאריך שנפתח הוא זה שבו יש את התור הראשון הפנוי. אם לא מתאים ניתן לבחור תאריך אחר - בתאריך שאין תור פנוי יהיה רשום שאין)
  4) השעה (השעות המוצגות הם הזמנים של התורים הפנויים)
  5) במסך שנפתח, יש להקליד נתונים אישיים ופרטים נוספים
  6) לאשר ולהמשיך...

מעט לאחר סיום התהליך, אמור להישלח אישור לתיבת המייל שמסרת, עם פרטי התור.

ביום שלפני התור אמור צוות המרפאה ליצור קשר ולתזכר את המפגש טלפונית, בעזרת SMS, או הודעה קולית. 

אנו ממליצים, באם לא יצרו עמכם קשר, ליזום קשר עם המרפאה, עד ליום שלפני התור, על מנת לוודא שהתור נקלט בהצלחה.