כלי נגישות

התפתחות העששת או החור בשן, תלויה בגורמים שונים ומתקדמת עם הזמן.

התקדמות העששת נמדדת בדרך כלל על פי תוצאות פגיעתה בשיניים כלומר על פי עומקה ומיקומה בשכבות השן.

התמונה הבאה מדגימה שלבים שונים של מחלת העששת:

showdecay3

התפתחות העששת, הינה תהליך התלוי בזמן. למעשה כל הזמן מתקיימים תהליכים פרוק של חומר השן - דה-מינרליזציה ומנגד תהליכי בנייה מחדש - רה-מינראליזציה.

הגורם העיקרי לדה-מינראליזציה של חומר השן הינו החומציות אשר יכולה לפרק את המינראלים מחומר השן ולהחליש אותה.

הגורמים לרה-מינראליזציה הינם מינראלים הנמצאים בסביבת חומר השן ואשר יכולים להיכנס ולבנות אותו מחדש, כמו הפלואוריד.

השיטות למניעת עששת פועלות למעשה בשתי דרכים בו זמנית:
א)  פגיעה בתהליך הדה-מינראליזציה על ידי שימוש מופחת בפחמימות וסילוקן מקרבת השן, סילוק חיידקים מקרבת השן והפחתה בזמן שחיידקים ופחמימות נמצאים בסמוך לחומר השן.
ב)  תמיכה בתהליך הרה-מינראליזציה על ידי הוספת מינראלים, בייחוד פלואוריד והימצאותם לאורך זמן, בקרבת חומר השן.

ככל שהגורמים היוצרים את העששת יפעלו על חומר השן למשך זמן ארוך יותר, ללא תהליך מתקן, תתפתח העששת למימדים ועומק גדול יותר.

בטבלה זו סיכמנו את שלבי התפתחות מחלת העששת:

תאור המצב מצב העששת
עששת ראשונית אשר יצרה פגם ראשוני בשן, אך פסקה מלהתפתח, בדרך כלל נראית כמו כתם לבן או חום על משטח השן נעצרת
עששת בשלב התחלתי, בחלק משכבת האמייל, פגיעתה בשן עדיין קטנה מאד וקיימת אפשרות לעצירתה, על ידי היגיינה טובה ושימוש בפלואוריד ראשונית
עששת בשלב המצריך טיפול, פגיעתה עברה את שכבת האמייל והגיעה לשכבת הדנטין, לא קיימת אפשרות לעצירתה פרט לסילוקה וביצוע שחזור האזור הפגוע על ידי סתימה עששת
עששת בשלב מתקדם יותר המצריך טיפול, פגיעתה עברה את שכבת האמייל והגיעה עמוק בשכבת הדנטין קרוב למוך השן, יש לסלק את העששת ולבצע שחזור האזור הפגוע על ידי סתימה ולעיתים גם כיפוי מוך בניסיון למנוע/לדחות טיפול שורש עששת עמוקה
עששת בשלב מתקדם מאד המצריך טיפול, פגיעתה עברה את שכבת האמייל והגיעה עמוק בשכבת הדנטין עד למוך השן, יש לסלק את העששת ולבצע שחזור השן על ידי טיפול שורש המלווה לרוב במבנה וכתר עששת עמוקה עם פגיעה במוך השן