כלי נגישות

תהליך האמפוטציה הינו תהליך כירורגי בו מפרידים ועוקרים שורש משן רב שורשית (שיש בה שניים עד ארבעה שורשים).

האמפוטציה נפוצה במצב שבו מנסים להציל שן בודדת מוכתרת או גשר שאחת משורשי השיניים התומכות שלו נפגעה.

תהליך זה, מתאים למצב בו השן פגועה באופן נקודתי בשורש אחד, כך שסילוקו יוכל להוביל להחלמת השן ואפשרות שהיא שורדת זמן נוסף בפה (במקרה של שן בודדת) והישרדות של כמה שיניים )במקרה של שן שתומכת בגשר של כמה שיניים).

 

נערך ע"י: דר' אורי שפריר - רופא שיניים - מרפאת שיניים "פה אחד" גדרה